Οδηγίες χρήσης

Εγγραφή μέλους

Οποιοδήποτε μέλος του πανεπιστημίου μπορεί να κάνει εγγραφή χρήστη για να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή.

Κατά την εγγραφή συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού σας. Ο αριθμός Α.Φ.Μ. και δευτερευόντως ο Α.Μ.Κ.Α χρησιμοποιούνται για να γίνει αναζήτηση των συμβάσεων σας στον Ειδικό Λογαριασμό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατα την εισαγωγή του email σας εφόσον σε αυτή την ηλ. διεύθυνση θα σας αποσταλούν αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσής σας.

Αν υπάρξει πρόβλημα κατά την εγγραφής σας, ανατρέξτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σύνδεση και προφίλ μελών

Για τη σύνδεσή σας, χρησιμοποιείτε το email με το οποίο κάνατε εγγραφή και τον κωδικό που λάβατε κατά την εγγραφή σας (ή αυτόν που ορίσατε εσείς, αν τον αλλάξατε αργότερα).

login

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας, μπορεί να γίνει ανάκτηση του αν πατήσετε στον σύνδεσμο 'υπενθύμιση' στην φόρμα σύνδεσης.

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, όπως για παράδειγμα τον κωδικό σας, πατώντας το σχετικό κουμπί που βρίσκεται δίπλα στο όνομα χρήστη.

profile

Συμβάσεις Ειδικού Λογαριασμού

Κατά την εγγραφή σας, αλλά και κάθε φορά που συνδέεστε, γίνεται αυτόματα αναζήτηση των συμβάσεων σας στην βάση δεδομένων του Ειδικού Λογαριασμού. Η αναζήτηση γίνεται με βάση αρχικά τον αριθμό Α.Φ.Μ. σας και στη συνέχεια τον Α.Μ.Κ.Α.. Μόνο κατά την εγγραφή, αν δεν βρεθούν συμβάσεις, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στην οθόνη.

Σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι συμβάσεις σας ή σε αυτές που βρέθηκαν υπάρχουν ανακρίβειες, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά τους διαχειστές του Ε.Λ. ώστε να κάνουν έλεγχο των συμβάσεων σας.

Συμπλήρωση ωρών απασχόλησης

Για να συμπληρώσετε τις ώρες απασχόλησής σας χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο στην καρτέλα χρονοχρεώσεων.

Τα μέλη του πανεπιστημίου πρέπει να συμπληρώσουν εκτός από τις ώρες εργασίας τους σε έργα και τις ώρες που εργάστηκαν στην συμβατική τους απασχόληση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες συμπληρώνουν μόνο τις ώρες εργασίας των συμβάσεων τους σε έργα.

Επιλέγετε αρχικά την σύμβαση ή την συμβατική σας απασχόληση, τον μήνα και στη συνέχεια επιλέγετε την ημέρα του μήνα για την οποία επιθυμείτε να εισάγετε (πατώντας πάνω στο σύμβολο +) ή να μεταβάλετε τις ώρες απασχόλησής σας (πατώντας επάνω στο κείμενο της εργασίας σας).

calendar

Στη φόρμα εισαγωγής της εργασίας σας ορίζετε πόσες ώρες απασχοληθήκατε την επιλεγμένη ημέρα και εισάγετε ή επιλέγετε από τις αποθηκευμένες την εργασία που κάνατε. Κατά την αποθήκευση εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι ώστε να διαπιστωθούν αν υπερβαίνετε τα όρια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και δεν γίνεται η καταχώρηση.

insert

Μπορείτε να εισάγετε ή να μεταβάλετε τις αναφορές εργασίας σας έως ότου γίνει υποβολή των μηνιαίων φύλλων σας.

Υποβολή μηνιαίων φύλλων

Τα φύλλα χρονοχρέωσης αποτελούν μηνιαίες αναφορές στις οποίες φαίνονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι ώρες απασχόλησης σας ανά μήνα.

Εφόσον ολοκληρώσετε την εισαγωγή των ωρών εργασιών σας θα πρέπει να υποβάλετε τα φύλλα χρονοχρέωσης του τρέχοντος μήνα.

global

Η υποβολή γίνεται μέσα από την φόρμα προβολής του συγκεντρωτικού φύλλου χρονοχρέωσης. Ταυτόχρονα υποβάλλεται και το αναλυτικό φύλλο χρονοχρέωσης (εφόσον αφορά συμβάσεις και όχι συμβατική εργασία) του επιλεγμένου μήνα.

submit

Κατά την υποβολή, όσοι είστε μέλη του πανεπιστημίου και όχι εξωτερικοί συνεργάτες, πρέπει να δηλώσετε τις μηνιαίες κακτικές αποδοχές σας ώστε να γίνει ο έλεγχος των πρόσθετων αμοιβών σας.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε σχόλια αν θέλετε, τα οποία θα συνοδεύουν την υποβολή σας και θα αποτυπώνονται στο συγκεντρωτικό φύλλο χρονοχρέωσης.

payments save

Μετά την υποβολή δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγών, τα φύλλα χρονοχρέωσης εμφανίζονται στους διαχειριστές του Ειδικού Λογαριασμού και μπορείτε να τα τυπώσετε, να τα υπογράψετε και να τα καταθέσετε στον Ειδικό Λογαριασμό.

Ακύρωση υποβολών

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ανακαλέσετε μια υποβολή σας θα πρέπει να κάνετε αίτηση, μέσα από την φόρμα επικοινωνίας της εφαρμογής, προς τους διαχειριστές του Ειδικού Λογαριασμού ώστε να ακυρώσουν την υποβολή σας.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα σας και ακυρωθεί η υποβολή σας, επιστρέφετε στο στάδιο προ υποβολής όπου μπορείτε να μεταβάλετε τις αναφορές εργασίας σας και στη συνέχεια θα πρέπει να την υποβάλετε εκ νέου.

Κανόνες και αποφάσεις χρονοχρεώσεων

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες των μηνιαίων φύλλων χρονοχρέωσης μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα του Ε.Λ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα που αφορούν την λειτουργία της εφαρμογής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης των φύλλων χρονοχρέωσης.